Poldersporten, klas 1

25 Aug
Arc

Om 11.30u verzamelen op school en ongeveer terug op school om ongeveer 18.15u. Voor (bus)vervoer is gezorgd.

Iedereen MOET een mondkapje dragen tijdens het vervoer en is zelf verantwoordelijk om deze te regelen.