Ons onderwijsaanbod

Arc

KLIK HIER VOOR ONZE FOLDER OVER ONZE OPLEIDINGEN

ONS ONDERWIJS

Je kunt je bij ons voor het eerste leerjaar aanmelden voor een reguliere basis/kader-klas (mogelijk met sportklas), een LWOO-klas of de GSF Junior Mavo-klas.
Het Casparus College heeft een breed aanbod van beroepsopleidingen. We hebben de leeromgeving zo ingericht dat leerlingen al vanaf dag één kennismaken met het werkveld. In onze beroepsgerichte programma’s geven we onderwijs op maat en zorgen we voor doorlopende leerroutes naar het mbo.

Leerwegen

Het Casparus College biedt een overzichtelijke, veilige en kansrijke leeromgeving. Bij ons ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn.

In de onderbouw bieden we drie leerwegen (niveaus): basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en de GSF Junior Mavo.

In de bovenbouw bieden we de leerwegen basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en gemengd*. Dit is een *opleiding op mavo-niveau waarin we theorie en praktijk combineren. Mavo en gemengde leerweg geven toegang tot hetzelfde niveau op het mbo. Leerlingen van de gemengde leerweg hebben echter een voorsprong in de praktische vaardigheden die nodig zijn op het mbo.

Basis-leerlingen worden in onder- en bovenbouw voorbereid op het uitvoerende, praktische werk.

Kader-leerlingen krijgen daarnaast theoretische verdieping, zodat ze zijn voorbereid op een mogelijke leidinggevende rol.

GSF Junior Mavo-leerlingen hebben twee keuzes. Ze kunnen na het tweede jaar naar het Vechtstede College om daar hun mavo-opleiding te vervolgen, of ze kunnen bij ons verder in de gemengde leerweg. Dit is een opleiding op mavo-niveau waarin we theorie en praktijk combineren. Mavo en gemengde leerweg geven toegang tot hetzelfde niveau op het mbo. Leerlingen van de gemengde leerweg hebben echter een voorsprong in de praktische vaardigheden die nodig zijn op het mbo.

Basis/kader en kader/mavo

In leerjaar 1 en 2 zijn er basis/kader- en kader/mavo-klassen. Het voordeel is dat leerlingen een of meer vakken op een hoger niveau kunnen volgen. Alle vakken worden minimaal op twee niveaus aangeboden. Aan de hand van ons unieke sterrensysteem wordt elke leerling uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Zo krijgt iedere leerling de kans zich optimaal te ontwikkelen.

Lwoo

Speciaal voor leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) hebben we in de eerste twee leerjaren kleinere klassen. Op die manier kunnen we leerlingen de aandacht en begeleiding geven die ze nodig hebben, zodat ook zij de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn in de bovenbouw.