Verzuimbeleid/Jeugd&Gezin Gooi en Vechtstreek

Arc

Verzuimprotocol-Casparus-College-2017-2018

Hierbij ons formulier bij verzoek voor bijzonder verlof: Formulier verlofaanvraag

Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in het voortgezet onderwijs uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en ouders bij Jeugd en Gezin terecht? Meer informatie hierover biedt onderstaande tekst.

Onderzoek klas II

In klas II worden alle leerlingen op het VWO, HAVO en VMBO door de doktersassistente of jeugdverpleegkundige onderzocht. Deze heeft een gesprek met de leerling, weegt het gewicht en meet de lichaamslengte. Ook worden de ogen en evt. de oren getest. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken of de leerling extra aandacht nodig heeft. Een afspraak bij jeugdarts of jeugdverpleegkundige is mogelijk het gevolg.

Oproep voor vaccinaties

In het kalenderjaar dat meisjes 12 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker. Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken.

Daarnaast is in oktober 2018 gestart met het vaccineren van 14-jarigen tegen meningokokken.  Jongeren die geboren zijn tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. In 2019 worden alle jongeren die dat jaar 14 jaar worden uitgenodigd voor deze meningokokken ACWY-vaccinatie.

Vragen over ontwikkeling en opvoeding

Bij vragen over de groei en ontwikkeling kunnen ouders en jongeren altijd contact opnemen met Jeugd en Gezin. Bijvoorbeeld bij vragen over voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, sport en beweging, seksualiteit etc. In de meeste gevallen kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.

Ook voor vragen over de opvoeding kunnen ouders bij Jeugd en Gezin terecht. De jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn er de oudercursussen Positief Opvoeden en Communiceren met je puber.

Extra onderzoek

Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen ook extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op verzoek van de jongere zelf, de ouder of bijvoorbeeld de mentor. Ook kinderen uit andere klassen kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Bereikbaarheid

Jeugd en Gezin is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via een centraal nummer: (035) 692 63 50. Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail: info@jggv.nl.

Meer informatie is te vinden op de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek: www.jggv.nl.